جزوه حسابرسی

جزوه حسابرسی

جزوه حسابرسی کد 0395 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 108
حجم 16280 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


تعاریف و کلیات 
نگرش اجمالی بر تاریخچه حسابرسی
تعریف حسابداری
توضیح مراحل حسابداری
صورت های مالی اساسی
تعریف حسابرسی
انواع حسابرسان
اهمیت حسابرسی مستقل
مسئولیت قانونی حسابرسان مستقل
سازمان اداری موسسات حسابرسی
اصول و رفتار حرفه ای حسابرسان
اصل استقلال و بیطرفی
اصل رازداری
اصل منع تبلیغ
اصل افشا حقایق
اصل اهمیت
اصول مورد قبول حسابداری
مفروضات حسابداری
اصول حسابداری
اصول محدود کننده
استاندارهای پیرفته شده حسابرسی
استاندارد های عمومی حسابرسی
استانداردهای اجرای عملیات
استاندارهای گزارشگری
برنامه ریزی و اقدامات اولیه حسابرس
کسب اطلاعات اولیه و تعیین اعداف و اولویت های حسابرسی
بودجه بندی(پیش بینی نیروی انسانی و زمان مورد نیاز و انعقاد قرارداد)
تعیین مراحل و نحوه انجام رسیدگی ها
تقسیم کار بین کارکنان حسابرسی و تعیین وظایف و موسئولیت های آنان
پیش بینی نظارت بر حسن انجام کار
بایگانی حسابرسی
پرونده  های حسابرسی
پرونده جاری حسابرسی پرونده دائم حسابرسی
کاربرگهای حسابرسی
ماهیت محرمانه کاربرگ ها
کاربرگ های حسابرسی و مسئولیت حسابرسان
انواع کاربرگ های حسابرسی
روش های حسابرسی
محاسبه مجدد
ردیابی
سند رسی
بازرسی و مشاهده عینی
تجزیه و تحلیل اطلاعات و نسبت های مالی
مصاحبه و پرسش 
اخ تایید از اشخاص ثالث
کنترل های داخلی
تعریف کنترل های داخلی
اهداف کنترل داخلی
انواع کنترل های داخلی
حسابرسی ضمنی
عملیات حسابرسی
مراحل مختلف فعالیت های یک واحد اقتصادی
مراحل انجام حسابرسی ضمنی و بررسی سیستم کنترل های داخلی
حسابرسی نهایی
رسیدگی های اثباتی صورت های مالی
آزمون های حسابرسی
تقسیم بندی انواع حساب ها از نظر ماهیت
کنترل های اولیه حسابرسی
اموال ،ماشین آلات و تجهیزات
حساب ها و اسناد دریافتی
موجودی نقد و بانک
حساب ها و اسناد پرداختی
گزارش حسابرسی
ساختار گزارش حسابرسی
مدل های گزارش حسابرسی
بند های گزارش حسابرسی
جدول طبقه بندی بندهای توضیحی (موارد اشکال)
نمونه گزارش مقبول
نمونه گزارش مشروط
نمونه گزارش مردود
نمونه گزارش عدم اظهار نظر
منابع و ماخذ


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه حسابرسی از download

خرید فایل word جزوه حسابرسی از download

دریافت فایل pdf جزوه حسابرسی از download

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از download

خرید پروژه جزوه حسابرسی از download

دانلود فایل جزوه حسابرسی از download

دریافت نمونه سوال جزوه حسابرسی از download

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از download

خرید پروژه جزوه حسابرسی از download

دانلود مقاله جزوه حسابرسی از download

دریافت مقاله جزوه حسابرسی از download

خرید فایل جزوه حسابرسی از download

دانلود تحقیق جزوه حسابرسی از download

خرید مقاله جزوه حسابرسی از download

دانلود فایل pdf جزوه حسابرسی از download

دانلود مقاله جزوه حسابرسی از www

خرید پروژه جزوه حسابرسی از www

دانلود فایل جزوه حسابرسی از www

دریافت فایل word جزوه حسابرسی از www

خرید نمونه سوال جزوه حسابرسی از www

دانلود فایل جزوه حسابرسی از www

دریافت فایل word جزوه حسابرسی از www

دانلود فایل word جزوه حسابرسی از www

خرید فایل جزوه حسابرسی از www

دانلود تحقیق جزوه حسابرسی از www

دریافت فایل pdf جزوه حسابرسی از www

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از www

خرید کارآموزی جزوه حسابرسی از www

دانلود فایل pdf جزوه حسابرسی از www

دانلود کارآموزی جزوه حسابرسی از www

دانلود مقاله جزوه حسابرسی از pdf

دریافت پروژه جزوه حسابرسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه حسابرسی از pdf

خرید فایل جزوه حسابرسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه حسابرسی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه حسابرسی از pdf

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از pdf

خرید تحقیق جزوه حسابرسی از pdf

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از pdf

دریافت تحقیق جزوه حسابرسی از pdf

خرید فایل جزوه حسابرسی از pdf

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از pdf

خرید فایل جزوه حسابرسی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه حسابرسی از pdf

دانلود فایل جزوه حسابرسی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه حسابرسی از word

دریافت فایل جزوه حسابرسی از word

دانلود فایل جزوه حسابرسی از word

خرید نمونه سوال جزوه حسابرسی از word

دانلود تحقیق جزوه حسابرسی از word

دانلود تحقیق جزوه حسابرسی از word

خرید فایل word جزوه حسابرسی از word

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از word

دریافت فایل جزوه حسابرسی از word

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از word

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از word

دانلود فایل جزوه حسابرسی از word

دریافت فایل جزوه حسابرسی از word

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از word

دانلود کارآموزی جزوه حسابرسی از word

دریافت تحقیق جزوه حسابرسی از free

دانلود مقاله جزوه حسابرسی از free

دانلود فایل pdf جزوه حسابرسی از free

خرید تحقیق جزوه حسابرسی از free

دانلود پروژه جزوه حسابرسی از free

دریافت کارآموزی جزوه حسابرسی از free

دانلود فایل word جزوه حسابرسی از free

دریافت مقاله جزوه حسابرسی از free

دانلود فایل جزوه حسابرسی از free

دانلود فایل جزوه حسابرسی از free

دریافت فایل pdf جزوه حسابرسی از free

خرید کارآموزی جزوه حسابرسی از free

دانلود کارآموزی جزوه حسابرسی از free

دریافت فایل word جزوه حسابرسی از free

خرید تحقیق جزوه حسابرسی از free


مطالب تصادفی

تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران

تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران

تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران دارای 277 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 295
حجم 233 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مقدمه 
بیان مسأله 
ضرورت یا اهمیت پژوهش 
اهداف پژوهش 
فرضیه‌های پژوهش  
متغیرهای پژوهش 
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها 
تعاریف عملیاتی 
قسمت اول: هوش هیجانی  
هوش  
هیجان  
هوش هیجانی و سیر تاریخی آن  
مؤلفه‌های هوش هیجانی  
اساس زیست ـ عصبی هوش هیجانی  
هوش هیجانی و هوش عمومی  
دیدگاه‌های مربوط به هوش هیجانی  
هوش هیجانی به عنوان یک الگوی توانایی ذهنی  
هوش هیجانی به عنوان یک الگوی مختلط  
نظریه گلمن به عنوان نظریه مختلط از هوش هیجانی 
نظریه بار-آن به عنوان الگویی مختلط  
 مقیاس هوش درون فردی 
 مقیاسهای هوش بین فردی  
مقیاسهای سازش‌پذیری  
مقیاس‌های کنترل تنیدگی  
 مقیاسهای خلق عمومی  
هوش هیجانی، تعدیل‌کننده نابرابری‌ها  
جنسیت و هوش هیجانی  
اندازه‌گیری هوش هیجانی  
پرسشنامه بهره هیجانی EQ – I)  
  پرسشنامه صلاحیت هیجانی  
 پرسشنامه رگه فراخلق (TMMS)  
پرسشنامه نقشه بهره هیجانی 
پرسشنامه سبک ادراک عواطف  
 پرسشنامه (MEIS)  
پرسشنامه (MSCEIT)  
۸٫مقیاس‌های دیداری، شنیداری (ادراک‌ هیجان)  
رشد و تقویت هوش هیجانی 
قسمت دوم: تفکر انتقادی 
تفکر و انواع آن  
تاریخچه تفکر انتقادی  
تفکر انتقادی  
ماهیت، ویژگی‌ها و مسائل خاص تفکر انتقادی 
ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی  
مهارت‌های تفکر انتقادی  
ویژگی‌ها یا گرایش‌های کلی 
توانایی‌های ویژه  
مؤلفه‌های تفکر انتقادی  
ویژگی‌های تفکرانتقادی  
سطوح تفکر انتقادی  
صفات متفکران انتقادی  
نظریه‌های همسو با تفکر انتقادی  
رویکرد فراشناختی  
دیدگاه شناختی‌ها  
دیدگاه پیاژه  
نظریه یادگیری معنادار آزویل  
دیدگاه برونر  
تفکر انتقادی در طبقه‌بندی بلوم 
رویکرد ساختن‌گرایی (سازندگی) 
نظریه‌های فلسفی  
دانش  
آمادگی  
مرجعیت 
.مقایسه تفکر انتقادی با تفکر خلاق و حل مسئله 
مقایسه تفکر انتقادی و منطق  
راه‌های سنجش تفکر انتقادی  
آزمون سنجش تفکر انتقادی واتسون ـ گلاسر  
آزمون سنجش تفکر انتقادی کورنل  
آزمون تشریحی تفکر انتقادی انیس ـ وایر 
۴آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST  
تقویت و پرورش تفکر انتقادی  
قسمت سوم: مروری بر پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق  
پژوهش‌های مربوط به هوش هیجانی در خارج از ایران  پ
پژوهشهای انجام شده در ایران در مورد هوش هیجانی
پژوهش‌های مربوط به تفکر انتقادی در خارج از ایران  
تحقیقات انجام شده در ایران در مورد تفکر انتقادی  
روش تحقیق  
جامعه آماری  
نمونه  
روش نمونه‌گیری 
ابزارهای اندازه‌گیری  
پرسشنامه بهره هیجانی بار ـ‌آن  
پایایی پرسشنامه هوش هیجانی
پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا  CCTST۲۰۰
روش اجرا  
روشهای تجزیه و تحلیل دادهها  
مقدمه  
بخش اول: توصیف داده‌های پژوهش  
بخش دوم: تحلیل داده‌ها (آمار استنباطی) 
بحث و تفسیر  
نتیجه گیری  
محدودیت هاو مشکلات پژوهش  
پیشنهادات پژوهشی  
پیشنهادهای کاربردی  
خلاصه پژوهش  
فهرست منابع فارسی  

قسمتی از متن :


مقدمه

آدمی برای پاسخ به درخواست‌های متنوع دنیای پیچیده عصر حاضر، نیازمند توانمندی‌های بی‌شماری است از این رو براساس ضرورت‌هایی که بر وی تحمیل می‌شود ساز و کارهایی به صورت خود انگیخته یا خود ساخته در او شکل می‌گیرد و او را از سایر جانداران متمایز می‌سازد. انسان با نگاهی ژرف و متفکرانه به رفتارهای خویش در می‌یابد که از ویژگی‌های خاصی بهره‌مند است که موجب سهولت سازگاری او با شرایط جدید می‌گردد. در این میان ویژگی‌های شناختی دارای نقش ویژه‌ای در رویارویی با دنیای پیچیده هستند از جمله ویژگی‌های برجسته و شاید منحصر به فرد انسانی، پدیده «هوش»می‌باشد این پدیده در انسان از نظر کمی و کیفی به گونه‌ای است که او را قادر به تمدن‌سازی کرده است. به این ترتیب تغییراتی که در زندگی و موقعیت‌های مختلف روی می‌دهد انسان را وادار می‌سازد که از ابعاد مختلف هوش بهره‌مند گردد…

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از download

خرید فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از www

خرید فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران از free


مطالب تصادفی

جزوه بازاریابی صنایع غذایی

جزوه بازاریابی صنایع غذایی

جزوه بازاریابی صنایع غذایی با کد 0056 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 25
حجم 2231 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فصل اول: آشنایی با صادرات و بازار یابی

فصل دوم :پیش فاکتور و پرداخت بین اللملی

فصل سوم: قرارداد خرید خارجی

 

فهرست مطالب: 


فصل اول : آشنایی با صادرات و بازار یابی

مقدمه

تعریف صادرات

شرایط صادرات

اصول و قواعد صادرات

تجارت الکترونیکی

بازار یابی

بازار یابی دارای سه محور میباشد

بازار شناسی ،بازار سازی و بازارداری

تجزیه و تحلیل رقبا

تجزیه و تحلیل شرکت

تجزیه و تحلیل محیط

تجزیه تحلیل بازار

مراحل صادرات

 

فصل دوم:پیش فاکتور و پرداخت بین اللملی

مقدمه

مفاد مندرح در پیش فاکتور

انواع روش های بین اللملی

روش های پرداخت

تجارت بر اساس حساب باز

برات ساده

برات اسنادی

پیش پرداخت

اعتبار اسنادی

پرداخت الکرونیکی

مانی گرم

 

فصل سوم: قرارداد خرید خارجی

مفاد قرارداد خرید خارجی

وظایف اصلی طرفین قرارداد

وظایف فرعی

روش های تحویل کالا در خرید خارجی

مفاد مندرج در قرارداد

مشخصات طرفین

موضوع قرار داد

مدت قرار داد

مشخصات کالا

بسته بندی

مبدا ساخت کالا

مقصد

شرایط تحویل کالا

نحوه عمل

شرایط پرداخت

ضمانتنامه بانکی حسن انجام کار

فورس ماژور

دموراژ

بازرسی کالا

انتقال کالا از یک وسیله به وسیله دیگر

حمل به دفعات

حل و فصل اختلافات یا داوری

قسم نامه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه بازاریابی صنایع غذایی از download

خرید فایل word جزوه بازاریابی صنایع غذایی از download

دریافت فایل pdf جزوه بازاریابی صنایع غذایی از download

دانلود پروژه جزوه بازاریابی صنایع غذایی از download

خرید پروژه جزوه بازاریابی صنایع غذایی از download

دانلود فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از download

دریافت نمونه سوال جزوه بازاریابی صنایع غذایی از download

دانلود پروژه جزوه بازاریابی صنایع غذایی از download

خرید پروژه جزوه بازاریابی صنایع غذایی از download

دانلود مقاله جزوه بازاریابی صنایع غذایی از download

دریافت مقاله جزوه بازاریابی صنایع غذایی از download

خرید فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از download

دانلود تحقیق جزوه بازاریابی صنایع غذایی از download

خرید مقاله جزوه بازاریابی صنایع غذایی از download

دانلود فایل pdf جزوه بازاریابی صنایع غذایی از download

دانلود مقاله جزوه بازاریابی صنایع غذایی از www

خرید پروژه جزوه بازاریابی صنایع غذایی از www

دانلود فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از www

دریافت فایل word جزوه بازاریابی صنایع غذایی از www

خرید نمونه سوال جزوه بازاریابی صنایع غذایی از www

دانلود فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از www

دریافت فایل word جزوه بازاریابی صنایع غذایی از www

دانلود فایل word جزوه بازاریابی صنایع غذایی از www

خرید فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از www

دانلود تحقیق جزوه بازاریابی صنایع غذایی از www

دریافت فایل pdf جزوه بازاریابی صنایع غذایی از www

دانلود پروژه جزوه بازاریابی صنایع غذایی از www

خرید کارآموزی جزوه بازاریابی صنایع غذایی از www

دانلود فایل pdf جزوه بازاریابی صنایع غذایی از www

دانلود کارآموزی جزوه بازاریابی صنایع غذایی از www

دانلود مقاله جزوه بازاریابی صنایع غذایی از pdf

دریافت پروژه جزوه بازاریابی صنایع غذایی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه بازاریابی صنایع غذایی از pdf

خرید فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه بازاریابی صنایع غذایی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه بازاریابی صنایع غذایی از pdf

دانلود پروژه جزوه بازاریابی صنایع غذایی از pdf

خرید تحقیق جزوه بازاریابی صنایع غذایی از pdf

دانلود پروژه جزوه بازاریابی صنایع غذایی از pdf

دریافت تحقیق جزوه بازاریابی صنایع غذایی از pdf

خرید فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از pdf

دانلود پروژه جزوه بازاریابی صنایع غذایی از pdf

خرید فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه بازاریابی صنایع غذایی از pdf

دانلود فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه بازاریابی صنایع غذایی از word

دریافت فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از word

دانلود فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از word

خرید نمونه سوال جزوه بازاریابی صنایع غذایی از word

دانلود تحقیق جزوه بازاریابی صنایع غذایی از word

دانلود تحقیق جزوه بازاریابی صنایع غذایی از word

خرید فایل word جزوه بازاریابی صنایع غذایی از word

دانلود پروژه جزوه بازاریابی صنایع غذایی از word

دریافت فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از word

دانلود پروژه جزوه بازاریابی صنایع غذایی از word

دانلود پروژه جزوه بازاریابی صنایع غذایی از word

دانلود فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از word

دریافت فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از word

دانلود پروژه جزوه بازاریابی صنایع غذایی از word

دانلود کارآموزی جزوه بازاریابی صنایع غذایی از word

دریافت تحقیق جزوه بازاریابی صنایع غذایی از free

دانلود مقاله جزوه بازاریابی صنایع غذایی از free

دانلود فایل pdf جزوه بازاریابی صنایع غذایی از free

خرید تحقیق جزوه بازاریابی صنایع غذایی از free

دانلود پروژه جزوه بازاریابی صنایع غذایی از free

دریافت کارآموزی جزوه بازاریابی صنایع غذایی از free

دانلود فایل word جزوه بازاریابی صنایع غذایی از free

دریافت مقاله جزوه بازاریابی صنایع غذایی از free

دانلود فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از free

دانلود فایل جزوه بازاریابی صنایع غذایی از free

دریافت فایل pdf جزوه بازاریابی صنایع غذایی از free

خرید کارآموزی جزوه بازاریابی صنایع غذایی از free

دانلود کارآموزی جزوه بازاریابی صنایع غذایی از free

دریافت فایل word جزوه بازاریابی صنایع غذایی از free

خرید تحقیق جزوه بازاریابی صنایع غذایی از free


مطالب تصادفی

جزوه هندسه مناظر و مرایا

جزوه هندسه مناظر و مرایا

جزوه هندسه مناظر و مرایا دارای 60 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 60
حجم 3810 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


زمینه تاریخی
نما
انواع تصاویر
تصویر خط
تصویر سطح
رسم سه نما- ترسیم فنی
پرسپکتیو
پرسپکتیو 1 نقطه ای
پرسپکتیو 2 نقطه ای
پرسپکتیو 3 نقطه ای
انواع روشهای ترسیم سه بعدی
ترسیم پرسپکتیو از یک نمای افقی یا پلان تخت
ترسیم دایره های پرسپکتیوی از یک پلان
ایجاد شبکه پرسپکتیو دونقطه ای
روش ترسیم پرسپکتیو دایره
ترسیم صفحات شیبدار
ترسیم مستطیلهای شیبدار
سایه
پیوست 1- نمونه ها
پیوست 2- علم مناظر و مرایا در نقاشی ایرانی

قسمتی از متن :


زمینه تاریخی
علم مناظر و مرایا بخشی از علم هندسه به شمار می آید که زمینه کاربردی وسیعی در هنر دارد. گذشته از
ارزشهای فنی ، تکنیکی و مهارتی آن ، علم مناظر و مرایا زبان بیانی ویژه ای دارد که شکل و فرم را در قالبی زیبا و قابل فهم عرضه می کند. بررسی تاریخی و روند رشد و تکامل این دانش به نوعی تاریخچه به هم بافتههنر و هندسه میز می باشد. در آثار انسانهای نخستین در آنجا که هنر در گستره طبیعت گرایی و انتزاعی پدید می آید نخستین نشانه های این علم شکل می گیرد با این حال کاربرد علم مناظر و مرایا تا آغاز هنر کلاسیک یونان و نیز بخشهایی از هنر شرق بسیار محدود و ابتدایی است. عناصر معمولا به صورت ردیفی قرار می گیرند و بسیاری از موضوعات از نیمرخ و به شکلی خارج از قاعده دید طبیعی رسم می شوند. با
یادآوری آثار تمدن مصر و ایران می توان شاخصه های این دوره را به آسانی دریافت. از تجربیات عملی هنرکلاسیک اروپا تا هنر رنسانس این علم در حد یک مهارت و تکنیک یا توانمندی در درک و ترسیم است اما پس از دوره رنسانس است که شاخه های مختلف هنری به یاری علوم مختلف ساختاری مدون و مشخصمی یابند و دانش پرسپکتیو نیز از این جمله است.
آنچه اکنون در دست ماست نتیجه تلاش ها و کاوشهای گروه بسیاری از هنرمندان معمار ، نقاش ، هندسه دان و … است که نه تنها مهرتی ارزمند برای ما محسوب می شود بلکه عرصه ای نو برای آفرینشهای هنری و جلوه های تازه بصری و زیبایی شناسانه را به همراه دارد…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه هندسه مناظر و مرایا از download

خرید فایل word جزوه هندسه مناظر و مرایا از download

دریافت فایل pdf جزوه هندسه مناظر و مرایا از download

دانلود پروژه جزوه هندسه مناظر و مرایا از download

خرید پروژه جزوه هندسه مناظر و مرایا از download

دانلود فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از download

دریافت نمونه سوال جزوه هندسه مناظر و مرایا از download

دانلود پروژه جزوه هندسه مناظر و مرایا از download

خرید پروژه جزوه هندسه مناظر و مرایا از download

دانلود مقاله جزوه هندسه مناظر و مرایا از download

دریافت مقاله جزوه هندسه مناظر و مرایا از download

خرید فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از download

دانلود تحقیق جزوه هندسه مناظر و مرایا از download

خرید مقاله جزوه هندسه مناظر و مرایا از download

دانلود فایل pdf جزوه هندسه مناظر و مرایا از download

دانلود مقاله جزوه هندسه مناظر و مرایا از www

خرید پروژه جزوه هندسه مناظر و مرایا از www

دانلود فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از www

دریافت فایل word جزوه هندسه مناظر و مرایا از www

خرید نمونه سوال جزوه هندسه مناظر و مرایا از www

دانلود فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از www

دریافت فایل word جزوه هندسه مناظر و مرایا از www

دانلود فایل word جزوه هندسه مناظر و مرایا از www

خرید فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از www

دانلود تحقیق جزوه هندسه مناظر و مرایا از www

دریافت فایل pdf جزوه هندسه مناظر و مرایا از www

دانلود پروژه جزوه هندسه مناظر و مرایا از www

خرید کارآموزی جزوه هندسه مناظر و مرایا از www

دانلود فایل pdf جزوه هندسه مناظر و مرایا از www

دانلود کارآموزی جزوه هندسه مناظر و مرایا از www

دانلود مقاله جزوه هندسه مناظر و مرایا از pdf

دریافت پروژه جزوه هندسه مناظر و مرایا از pdf

دانلود فایل pdf جزوه هندسه مناظر و مرایا از pdf

خرید فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از pdf

دانلود فایل pdf جزوه هندسه مناظر و مرایا از pdf

دریافت کارآموزی جزوه هندسه مناظر و مرایا از pdf

دانلود پروژه جزوه هندسه مناظر و مرایا از pdf

خرید تحقیق جزوه هندسه مناظر و مرایا از pdf

دانلود پروژه جزوه هندسه مناظر و مرایا از pdf

دریافت تحقیق جزوه هندسه مناظر و مرایا از pdf

خرید فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از pdf

دانلود پروژه جزوه هندسه مناظر و مرایا از pdf

خرید فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه هندسه مناظر و مرایا از pdf

دانلود فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از pdf

دانلود کارآموزی جزوه هندسه مناظر و مرایا از word

دریافت فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از word

دانلود فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از word

خرید نمونه سوال جزوه هندسه مناظر و مرایا از word

دانلود تحقیق جزوه هندسه مناظر و مرایا از word

دانلود تحقیق جزوه هندسه مناظر و مرایا از word

خرید فایل word جزوه هندسه مناظر و مرایا از word

دانلود پروژه جزوه هندسه مناظر و مرایا از word

دریافت فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از word

دانلود پروژه جزوه هندسه مناظر و مرایا از word

دانلود پروژه جزوه هندسه مناظر و مرایا از word

دانلود فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از word

دریافت فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از word

دانلود پروژه جزوه هندسه مناظر و مرایا از word

دانلود کارآموزی جزوه هندسه مناظر و مرایا از word

دریافت تحقیق جزوه هندسه مناظر و مرایا از free

دانلود مقاله جزوه هندسه مناظر و مرایا از free

دانلود فایل pdf جزوه هندسه مناظر و مرایا از free

خرید تحقیق جزوه هندسه مناظر و مرایا از free

دانلود پروژه جزوه هندسه مناظر و مرایا از free

دریافت کارآموزی جزوه هندسه مناظر و مرایا از free

دانلود فایل word جزوه هندسه مناظر و مرایا از free

دریافت مقاله جزوه هندسه مناظر و مرایا از free

دانلود فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از free

دانلود فایل جزوه هندسه مناظر و مرایا از free

دریافت فایل pdf جزوه هندسه مناظر و مرایا از free

خرید کارآموزی جزوه هندسه مناظر و مرایا از free

دانلود کارآموزی جزوه هندسه مناظر و مرایا از free

دریافت فایل word جزوه هندسه مناظر و مرایا از free

خرید تحقیق جزوه هندسه مناظر و مرایا از free


مطالب تصادفی

آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ)

آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ)

آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) دارای 10 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 10
حجم 21102 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی پرسشنامه

توضیحات کامل

قسمتی از متن :


آزمون هوشی آر بی کتل مقیاس ۲ فرم B دارای ۴۶ سوال است مقیاس ۲ برای سنین ۸ تا ۱۲ سال و بزرگسالان دارای هوش متوسط ج می باشد.

آزمون هوشیآر بی کتل مقیاس ۲ فرم Bدارای سریها – طبقه بندیها – ماتریسها است.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از download

خرید فایل word آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از download

دریافت فایل pdf آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از download

دانلود پروژه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از download

خرید پروژه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از download

دانلود فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از download

دریافت نمونه سوال آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از download

دانلود پروژه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از download

خرید پروژه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از download

دانلود مقاله آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از download

دریافت مقاله آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از download

خرید فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از download

دانلود تحقیق آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از download

خرید مقاله آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از download

دانلود فایل pdf آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از download

دانلود مقاله آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از www

خرید پروژه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از www

دانلود فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از www

دریافت فایل word آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از www

خرید نمونه سوال آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از www

دانلود فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از www

دریافت فایل word آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از www

دانلود فایل word آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از www

خرید فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از www

دانلود تحقیق آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از www

دریافت فایل pdf آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از www

دانلود پروژه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از www

خرید کارآموزی آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از www

دانلود فایل pdf آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از www

دانلود کارآموزی آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از www

دانلود مقاله آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از pdf

دریافت پروژه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از pdf

دانلود فایل pdf آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از pdf

خرید فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از pdf

دانلود فایل pdf آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از pdf

دریافت کارآموزی آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از pdf

دانلود پروژه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از pdf

خرید تحقیق آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از pdf

دانلود پروژه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از pdf

دریافت تحقیق آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از pdf

خرید فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از pdf

دانلود پروژه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از pdf

خرید فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از pdf

دانلود نمونه سوال آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از pdf

دانلود فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از pdf

دانلود کارآموزی آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از word

دریافت فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از word

دانلود فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از word

خرید نمونه سوال آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از word

دانلود تحقیق آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از word

دانلود تحقیق آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از word

خرید فایل word آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از word

دانلود پروژه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از word

دریافت فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از word

دانلود پروژه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از word

دانلود پروژه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از word

دانلود فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از word

دریافت فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از word

دانلود پروژه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از word

دانلود کارآموزی آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از word

دریافت تحقیق آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از free

دانلود مقاله آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از free

دانلود فایل pdf آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از free

خرید تحقیق آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از free

دانلود پروژه آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از free

دریافت کارآموزی آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از free

دانلود فایل word آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از free

دریافت مقاله آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از free

دانلود فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از free

دانلود فایل آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از free

دریافت فایل pdf آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از free

خرید کارآموزی آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از free

دانلود کارآموزی آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از free

دریافت فایل word آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از free

خرید تحقیق آزمون هوشی آر.بی.کتل (آزمون نابسته به فرهنگ) از free


مطالب تصادفی

هوای پاک با فناوری نانو

هوای پاک با فناوری نانو

تحقیق هوای پاک بافنآوری نانو دارای34 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 34
حجم 57 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله مهندسی مکانیک

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مقدمه

هوای پاک با فن اوری نانو

نانو » فناوری امروز زندگی فردا 

تولید نیمه صنعتی قرصهای برقگیر نانو

کاهش دوز مصرفی داروهای ضد سرطان

چه انتظاری باید از نانوتکنولوژی داشت 

نانو تکنولوژی و صنعت خودرو

وضعیت ابتدایی

فناوری نانو؛ الزامی برای شرکت‌های خودروسازی

سنتز آزمایشگاهی نانو الیاف 

توسعه تحقیقات و پیدایش مواد نانو ساختار 

استفاده از نانو ذرات اهن

نانو سریعترین موتور جهان

انقلاب نانو تکنولوژی

نانوتکنولوژی دنیا را نامرئی می کند

 تکنولوژی نانو

منافع نانوتکنولوژی چیست؟ 

قابلیتهای محتمل تکنیکی نانوتکنولوژی 

مدلسازی مولکولی و نانوتکنولوژی 

 مدل ‌سازی خاک‌رس 

منابع و مأخذ 

قسمتی از متن :


مقدمه
افزایش مشکل دی اکسید کربن در هوا یکی از مشکلات اساسی در سطح جهان است. امید می رود که با استفاده از کشف منابع جدید روزی برسد که از مصرف سوخت های فسیلی بی نیاز شویم و در هوایی عاری از دی اکسید کربن و انواع آلودگی ها تنفس کنیم.
فناوری نانو از جمله فناوریهایی است که به کمک حل این مسئله آمده است و این امکان را به وجود آورده است تا به سوی ساخت انرژیی ارزان تر و پاکیزه تر از سوخت های فسیلی نزدیک شویم .
هوای پاک با فن اوری نانو
محققان در دانشگاه ملی اوک ریج موفق به ساخت نانوکریستالی شده اند که ما را در داشتن هوایی پاک تر کمک می کنند. نانوکریستال درست مانند یک کاتالیزور عمل می کند، هنگامی که دی اکسید کربن هوا بر روی این نانوکریستال که دارای کادمیوم، سیلینیوم و ایدیوم است می نشیند، یک الکترون به دی اکسید کربن می دهد تا در مجاورت سایر اجزای دود واکنش نشان دهد و بی ضرر شود. اگر فیلترهای متشکل از این نانوکریستال ها را بتوان با قیمت مناسب تری ساخت و آنها را در دودکش ها نصب کرد می توان تا حد زیادی از انتشار و خروج دی اکسید کربن در هوا جلوگیری کرد . 
ذره معلق مضرر دیگری که دانشمندان امیدوارند تا با استفاده از نانوکریستال بتوانند آنرا خنثی و یا از بین ببرند، بخار جیوه است. تجهیزاتی که با زغال سنگ کار می کنند از مهمترین عوامل تولید بخار جیوه و انتشار آن در هوا هستند. یک روش جلوگیری از انتشار جیوه، استفاده از نانوکریستال های اکسید تیتانیوم است که بخار جیوه را می توانند به اکسید جیوه جامد تبدیل نمایند …

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی هوای پاک با فناوری نانو از download

خرید فایل word هوای پاک با فناوری نانو از download

دریافت فایل pdf هوای پاک با فناوری نانو از download

دانلود پروژه هوای پاک با فناوری نانو از download

خرید پروژه هوای پاک با فناوری نانو از download

دانلود فایل هوای پاک با فناوری نانو از download

دریافت نمونه سوال هوای پاک با فناوری نانو از download

دانلود پروژه هوای پاک با فناوری نانو از download

خرید پروژه هوای پاک با فناوری نانو از download

دانلود مقاله هوای پاک با فناوری نانو از download

دریافت مقاله هوای پاک با فناوری نانو از download

خرید فایل هوای پاک با فناوری نانو از download

دانلود تحقیق هوای پاک با فناوری نانو از download

خرید مقاله هوای پاک با فناوری نانو از download

دانلود فایل pdf هوای پاک با فناوری نانو از download

دانلود مقاله هوای پاک با فناوری نانو از www

خرید پروژه هوای پاک با فناوری نانو از www

دانلود فایل هوای پاک با فناوری نانو از www

دریافت فایل word هوای پاک با فناوری نانو از www

خرید نمونه سوال هوای پاک با فناوری نانو از www

دانلود فایل هوای پاک با فناوری نانو از www

دریافت فایل word هوای پاک با فناوری نانو از www

دانلود فایل word هوای پاک با فناوری نانو از www

خرید فایل هوای پاک با فناوری نانو از www

دانلود تحقیق هوای پاک با فناوری نانو از www

دریافت فایل pdf هوای پاک با فناوری نانو از www

دانلود پروژه هوای پاک با فناوری نانو از www

خرید کارآموزی هوای پاک با فناوری نانو از www

دانلود فایل pdf هوای پاک با فناوری نانو از www

دانلود کارآموزی هوای پاک با فناوری نانو از www

دانلود مقاله هوای پاک با فناوری نانو از pdf

دریافت پروژه هوای پاک با فناوری نانو از pdf

دانلود فایل pdf هوای پاک با فناوری نانو از pdf

خرید فایل هوای پاک با فناوری نانو از pdf

دانلود فایل pdf هوای پاک با فناوری نانو از pdf

دریافت کارآموزی هوای پاک با فناوری نانو از pdf

دانلود پروژه هوای پاک با فناوری نانو از pdf

خرید تحقیق هوای پاک با فناوری نانو از pdf

دانلود پروژه هوای پاک با فناوری نانو از pdf

دریافت تحقیق هوای پاک با فناوری نانو از pdf

خرید فایل هوای پاک با فناوری نانو از pdf

دانلود پروژه هوای پاک با فناوری نانو از pdf

خرید فایل هوای پاک با فناوری نانو از pdf

دانلود نمونه سوال هوای پاک با فناوری نانو از pdf

دانلود فایل هوای پاک با فناوری نانو از pdf

دانلود کارآموزی هوای پاک با فناوری نانو از word

دریافت فایل هوای پاک با فناوری نانو از word

دانلود فایل هوای پاک با فناوری نانو از word

خرید نمونه سوال هوای پاک با فناوری نانو از word

دانلود تحقیق هوای پاک با فناوری نانو از word

دانلود تحقیق هوای پاک با فناوری نانو از word

خرید فایل word هوای پاک با فناوری نانو از word

دانلود پروژه هوای پاک با فناوری نانو از word

دریافت فایل هوای پاک با فناوری نانو از word

دانلود پروژه هوای پاک با فناوری نانو از word

دانلود پروژه هوای پاک با فناوری نانو از word

دانلود فایل هوای پاک با فناوری نانو از word

دریافت فایل هوای پاک با فناوری نانو از word

دانلود پروژه هوای پاک با فناوری نانو از word

دانلود کارآموزی هوای پاک با فناوری نانو از word

دریافت تحقیق هوای پاک با فناوری نانو از free

دانلود مقاله هوای پاک با فناوری نانو از free

دانلود فایل pdf هوای پاک با فناوری نانو از free

خرید تحقیق هوای پاک با فناوری نانو از free

دانلود پروژه هوای پاک با فناوری نانو از free

دریافت کارآموزی هوای پاک با فناوری نانو از free

دانلود فایل word هوای پاک با فناوری نانو از free

دریافت مقاله هوای پاک با فناوری نانو از free

دانلود فایل هوای پاک با فناوری نانو از free

دانلود فایل هوای پاک با فناوری نانو از free

دریافت فایل pdf هوای پاک با فناوری نانو از free

خرید کارآموزی هوای پاک با فناوری نانو از free

دانلود کارآموزی هوای پاک با فناوری نانو از free

دریافت فایل word هوای پاک با فناوری نانو از free

خرید تحقیق هوای پاک با فناوری نانو از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج

پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج

پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج در74 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

مشخصات فایل

تعداد صفحات 74
حجم 13379 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


جغرافیای تاریخی منطقه

معرفی بنا

وجه تسمیه و تاریخ بنا

وضعیت فعلی

آثار بازمانده از برج مجاور کاخ

معماری دوره قاجاریه در کرج


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی مجموعه کاخ سلیمانیه کرج از free


مطالب تصادفی

جزوه مبانی نظری

جزوه مبانی نظری

جزوه مبانی نظری ، مد 0271 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 35
حجم 9687 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب: 


سخن اول

هنر ،نظریه ،شناخت

معماری

مبانی نظری

زیبایی ،رهایی ،معماری

معماری و شعر معاصر ایران

سخن از پنجره های باز است

خانه

تا ستاره ستایشم کنند!

رفتند آن روز ها

باز صدای نی لبکی می آید

کاربست نظریه ی سیستمی نیکلاس لومان در معماری

خود سازندگی معماری

تفکر سیستمی

بستار سازمانی

ساختار مداری

زوجی شدن ساختاری

حیات

لومان و سیستم های اجتماعی

ارتباط

معماری به مثابه یک زیر سیستم اجتماعی

ماکنیزم های ارتباطی زمینه ساز خود سازندگی

انحصار و جهان شمولی در زیرسیستم های اجتماعی

سیر تاریخی تمایز معماری از دیگر حوزه ها


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه مبانی نظری از download

خرید فایل word جزوه مبانی نظری از download

دریافت فایل pdf جزوه مبانی نظری از download

دانلود پروژه جزوه مبانی نظری از download

خرید پروژه جزوه مبانی نظری از download

دانلود فایل جزوه مبانی نظری از download

دریافت نمونه سوال جزوه مبانی نظری از download

دانلود پروژه جزوه مبانی نظری از download

خرید پروژه جزوه مبانی نظری از download

دانلود مقاله جزوه مبانی نظری از download

دریافت مقاله جزوه مبانی نظری از download

خرید فایل جزوه مبانی نظری از download

دانلود تحقیق جزوه مبانی نظری از download

خرید مقاله جزوه مبانی نظری از download

دانلود فایل pdf جزوه مبانی نظری از download

دانلود مقاله جزوه مبانی نظری از www

خرید پروژه جزوه مبانی نظری از www

دانلود فایل جزوه مبانی نظری از www

دریافت فایل word جزوه مبانی نظری از www

خرید نمونه سوال جزوه مبانی نظری از www

دانلود فایل جزوه مبانی نظری از www

دریافت فایل word جزوه مبانی نظری از www

دانلود فایل word جزوه مبانی نظری از www

خرید فایل جزوه مبانی نظری از www

دانلود تحقیق جزوه مبانی نظری از www

دریافت فایل pdf جزوه مبانی نظری از www

دانلود پروژه جزوه مبانی نظری از www

خرید کارآموزی جزوه مبانی نظری از www

دانلود فایل pdf جزوه مبانی نظری از www

دانلود کارآموزی جزوه مبانی نظری از www

دانلود مقاله جزوه مبانی نظری از pdf

دریافت پروژه جزوه مبانی نظری از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مبانی نظری از pdf

خرید فایل جزوه مبانی نظری از pdf

دانلود فایل pdf جزوه مبانی نظری از pdf

دریافت کارآموزی جزوه مبانی نظری از pdf

دانلود پروژه جزوه مبانی نظری از pdf

خرید تحقیق جزوه مبانی نظری از pdf

دانلود پروژه جزوه مبانی نظری از pdf

دریافت تحقیق جزوه مبانی نظری از pdf

خرید فایل جزوه مبانی نظری از pdf

دانلود پروژه جزوه مبانی نظری از pdf

خرید فایل جزوه مبانی نظری از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه مبانی نظری از pdf

دانلود فایل جزوه مبانی نظری از pdf

دانلود کارآموزی جزوه مبانی نظری از word

دریافت فایل جزوه مبانی نظری از word

دانلود فایل جزوه مبانی نظری از word

خرید نمونه سوال جزوه مبانی نظری از word

دانلود تحقیق جزوه مبانی نظری از word

دانلود تحقیق جزوه مبانی نظری از word

خرید فایل word جزوه مبانی نظری از word

دانلود پروژه جزوه مبانی نظری از word

دریافت فایل جزوه مبانی نظری از word

دانلود پروژه جزوه مبانی نظری از word

دانلود پروژه جزوه مبانی نظری از word

دانلود فایل جزوه مبانی نظری از word

دریافت فایل جزوه مبانی نظری از word

دانلود پروژه جزوه مبانی نظری از word

دانلود کارآموزی جزوه مبانی نظری از word

دریافت تحقیق جزوه مبانی نظری از free

دانلود مقاله جزوه مبانی نظری از free

دانلود فایل pdf جزوه مبانی نظری از free

خرید تحقیق جزوه مبانی نظری از free

دانلود پروژه جزوه مبانی نظری از free

دریافت کارآموزی جزوه مبانی نظری از free

دانلود فایل word جزوه مبانی نظری از free

دریافت مقاله جزوه مبانی نظری از free

دانلود فایل جزوه مبانی نظری از free

دانلود فایل جزوه مبانی نظری از free

دریافت فایل pdf جزوه مبانی نظری از free

خرید کارآموزی جزوه مبانی نظری از free

دانلود کارآموزی جزوه مبانی نظری از free

دریافت فایل word جزوه مبانی نظری از free

خرید تحقیق جزوه مبانی نظری از free


مطالب تصادفی

تحلیل و بررسی هیدرولیک

تحلیل و بررسی هیدرولیک

تحقیق هیدرولیک دارای 27 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 27
حجم 1049 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله مهندسی مکانیک

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


هیدرولیک

قانون پاسکال

قوانین پایه در هیدرولیک

نحوه انتخاب پمپهای هیدرولیک

تعاریف اولیه شیر

نحوه نام گذاری شیر

شیرهای کنترل فشار 

موتورهای هیدرولیک 

تعیین توان هیدروموتور 

سیستم محرک پمپ 

روغن هیدرولیک 

اکسیداسیون روغن

فلاشینگ سیستمهای نو

راه اندازی پمپ

راه اندازی سیلندر

بررسی خطاهای احتمالی نصب

منابع 

قسمتی از متن :


هیدرولیک :
توسعه علم هیدرولیک زمانی شروع شد که پاسکال دانشمند فرانسوی قوانین مربوط به فشار را کشف کرد(1650 میلادی) و هیدرولیک را به عنوان یک علم نوین پایه گذاری نمود. از آن تاریخ به بعد دوران شکوفایی هیدرولیک پدید آمد و این علم به نحو چشمگیری وارد بازار گردید. امروزه هیدرولیک در ساختمان ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، هواپیمایی، کشتی سازی، اتوموبیل سازی، ماشینهای ابزار، تاسیسات صنایع سنگین، معدن و . . . در مقیاس وسیعی استفاده میشود و روز به روز نیز افزایش میابد.
هیدرولیک فن آوری تولید، کنترل و انتقال قدرت توسط سیال تحت فشار است. بطور کلی یک سیستم هیدرولیک چهار کار اساسی انجام میدهد:
 
•    تبدیل انرژی مکانیکی به قدرت سیال تحت فشار بوسیله پمپها 
•    انتقال سیال تا نقاط مورد نظر توسط لوله ها و شلنگها 
•    کنترل فشار، جهت و جریان سیال توسط شیرها 
•    انجام کار توسط عملگرها 
قانون پاسکال:
قانون پاسکال پایه هیدرولیک نوین است. این قانون بیان میکند که فشار وارده به هر نقطه از یک مایع محدود بطور مساوی در تمام جهات منتقل شده و با نیروی مساوی بر رو سطوح مساوی اثر میکند…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی هیدرولیک از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی هیدرولیک از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی هیدرولیک از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی هیدرولیک از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی هیدرولیک از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی هیدرولیک از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی هیدرولیک از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی هیدرولیک از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی هیدرولیک از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی هیدرولیک از download

خرید فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی هیدرولیک از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی هیدرولیک از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی هیدرولیک از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی هیدرولیک از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی هیدرولیک از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی هیدرولیک از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی هیدرولیک از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی هیدرولیک از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی هیدرولیک از www

خرید فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی هیدرولیک از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی هیدرولیک از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی هیدرولیک از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی هیدرولیک از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی هیدرولیک از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی هیدرولیک از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی هیدرولیک از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی هیدرولیک از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی هیدرولیک از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی هیدرولیک از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی هیدرولیک از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی هیدرولیک از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی هیدرولیک از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی هیدرولیک از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی هیدرولیک از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی هیدرولیک از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی هیدرولیک از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی هیدرولیک از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی هیدرولیک از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی هیدرولیک از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی هیدرولیک از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی هیدرولیک از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی هیدرولیک از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی هیدرولیک از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی هیدرولیک از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی هیدرولیک از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی هیدرولیک از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی هیدرولیک از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی هیدرولیک از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی هیدرولیک از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی هیدرولیک از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی هیدرولیک از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی هیدرولیک از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی هیدرولیک از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی هیدرولیک از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی هیدرولیک از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی هیدرولیک از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی هیدرولیک از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی هیدرولیک از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی هیدرولیک از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی هیدرولیک از free


مطالب تصادفی

پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران

پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران

دانلود پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران تدوين شده و توسط منيژه شهني ييلاق و فريبا منصور، ترجمه و تعيين اعتبار گرديد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 6
حجم 13 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

مقیاس ابراز وجود

اين مقياس در سال توسط دانگل يولي، ارنستتی هالبرگ، آلن جي سلمون، و ريچارد اف هاس، تدوين شده و توسط منيژه شهني ييلاق و فريبا منصور، ترجمه و تعيين اعتبار گرديد. اين پرسشنامه (33) ماده‌اي می‌باشد که در واقع (33) موقعيت ميان فردي را توصيف می‌کند و آن چه را که معمولا پاسخ دهنده، در هر موقعيت انجام می‌دهد با 3 گزينه معين می‌سازد. در هر کدام از موقعیت‌ها صرفاً يکي از گزینه‌ها، به عنوان پاسخ مبتني بر ابراز وجود معين شده است. نمرات با هم جمع شده و يک نمره کلي ابراز وجود فراهم می‌سازد که می‌تواند دامنه اي بين 0 تا 33 را در بر داشته باشد (بنابراين نمرات بالاتر، منعکس کننده ابراز وجود بيشتر است) سؤالاتي که گزينه (الف) آن‌ها بيانگر ابراز وجود است عبارت‌اند از: (6، 10،14، 20، 21، 23، 26، 28، 29، 31، 32) و پرسش‌هایی كه گزينه ب آن‌ها حاكي از ابراز وجود است عبارت‌اند از: (1، 7، 9، 12، 15، 18، 19، 22، 27، 30، 33) و بالاخره سوالاتي که گزينه ج آن‌ها بيانگر ابراز وجود است عبارت‌اند از: (2، 3، 4، 5، 8، 11، 13، 16، 17، 24).

 

 

 

 

 

روایی و  پایایی پرسشنامه ابراز وجود

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد نه خصیصه دیگر را، مقصود و ماهیت پرسشنامه فقط از راه مطالعه و بررسی روایی آن معلوم می‌گردد (هومن،1380).برای بدست آوردن روایی پرسشنامه، از نظرات استاد راهنما و صاحبنظران استفاده شد.مقصود از پایایی یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه ای مورد سنجش را با همان وسیله یا وسایل مشابه و قابل مقایسه با آن را تحت شرایط مشابه دوباره اندازه گیری کنیم، نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است.روشی که در این تحقیق جهت تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت روش آلفای کرونباخ است این روش برای محاسبه همسانی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می‌کنند به کار می‌رود (سرمد و دیگران،1381).
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از download

خرید فایل word پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از download

دانلود پروژه پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از download

خرید پروژه پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از download

دانلود فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از download

دانلود پروژه پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از download

خرید پروژه پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از download

دانلود مقاله پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از download

دریافت مقاله پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از download

خرید فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از download

دانلود تحقیق پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از download

خرید مقاله پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از download

دانلود مقاله پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از www

خرید پروژه پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از www

دانلود فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از www

دریافت فایل word پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از www

دانلود فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از www

دریافت فایل word پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از www

دانلود فایل word پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از www

خرید فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از www

دانلود تحقیق پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از www

دانلود پروژه پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از www

خرید کارآموزی پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از www

دانلود مقاله پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از pdf

خرید فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از pdf

خرید فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از pdf

خرید فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از pdf

دانلود فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از word

دریافت فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از word

دانلود فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از word

دانلود تحقیق پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از word

دانلود تحقیق پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از word

خرید فایل word پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از word

دانلود پروژه پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از word

دریافت فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از word

دانلود پروژه پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از word

دانلود پروژه پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از word

دانلود فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از word

دریافت فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از word

دانلود پروژه پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از word

دریافت تحقیق پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از free

دانلود مقاله پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از free

خرید تحقیق پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از free

دانلود پروژه پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از free

دانلود فایل word پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از free

دریافت مقاله پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از free

دانلود فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از free

دانلود فایل پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از free

خرید کارآموزی پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از free

دریافت فایل word پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از free

خرید تحقیق پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران از free


مطالب تصادفی